Camping Cosmos 11 mei 2024

Hoe werkt het waarborgsysteem?

Recycleren is de norm en ook wij willen onze afvalberg doen slinken.

Een wetswijziging die van kracht is sinds 15 juni 2023 zorgt voor een verplichte aanpak: tijdens Camping Cosmos editie 2024 gaan we voor de eerste keer werken met herbruikbare bekers.

Talloze discussies werden gevoerd om dit op een efficiënte manier te organiseren, zowel voor jou als voor onze medewerkers.

We willen vooral vermijden dat jullie een hele dag bekers inzamelen om ze daarna in te ruilen. Tevens willen we jullie ook geen te hoge kost aanrekenen, zodat een "tournée" betaalbaar blijft.

Daarnaast bekomen we graag een zo vlot mogelijk verloop aan onze togen.

Met dit alles in het achterhoofd zal ons waarborgsysteem er als volgt uitzien:

  • Bij elke drankaankoop wordt een lage waarborg aangerekend. Het bedrag is zichtbaar op onze prijslijsten ter plaatse.
  • De betaalde waarborg wordt bijgehouden op jullie cashless kaart.
  • Er zal geen omruilstand voor bekers zijn: er worden opvangbakken voorzien waar jullie herbruikbare bekers kunnen droppen. Deze zullen regelmatig geledigd worden.
  • Na het evenement worden de herbruikbare bekers die correct werden gerecupereerd, geteld. De organisatie zal dit aantal communiceren.
  • Op basis van dit aantal opnieuw ingezamelde bekers kunnen jullie de bewaarde waarborg opvragen na het evenement.
    Bijvoorbeeld: 80% van de bekers werden netjes terug ingezameld.
    U kan dan 80% van uw betaalde waarborg online opvragen.

Op deze manier doen we beroep op jullie teamgeest en hopen we dat iedereen tezamen deze bekers correct recycleert.

U kan de waarborg opvragen door de QR code op uw drankkaart in te scannen. Zo komt u terecht op een website waar u uw waarborg kan opvragen.

De periode van opvraging loopt van 17:00u op 16 mei 2024 tot 23:00, 31 mei 2024.

Wij danken jullie alvast voor het begrip en de medewerking.

Organisatie Camping Cosmos

Camping Cosmos

Sponsors

Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival
Camping Cosmos Sportfestival